Hoe Alcoholisme Het Hele Gezin Treft (Deel 2)

Dit is een vervolg op deel 1 waarin we het effect beschreven dat alcoholisme heeft op kinderen; nu zullen we nader ingaan op hoe partners van alcoholisten getroffen worden en hoe elk individu geholpen kan worden.

How alcoholism affects the family part 2

* NB: Dit artikel is bedoeld om de lezer te helpen begrijpen welke specifieke effecten alcoholisme heeft op gezinsleden en het ouderschap. Daarbij wordt hiermee achtergrond informatie verschaft voor professionals in de verslavingszorg. Het is zeker niet de bedoeling om wie dan ook in de beschreven situaties te beledigen, in tegendeel, dit is bedoeld om hen te helpen!

Dit is een vervolg op deel 1 waarin we het effect beschreven dat alcoholisme heeft op kinderen; nu zullen we nader ingaan op hoe partners van alcoholisten getroffen worden en hoe elk individu geholpen kan worden.

Partners van Alcoholisten

Alcoholisme heeft een serieus effect op de levensgezel van de verslaafde. Zo veel zelfs, dat het regelmatig voorkomt dat die persoon mentale en fysieke problemen ondervindt als gevolg van de situatie.

Gedurende de ontwikkeling van de verslaving neemt de niet-verslaafde partner, vaak noodgedwongen, de rol van verzorger op zich. Dit kan gevoelens van zelfmedelijden, uitputting en rancune ten opzichte van de verslaafde veroorzaken. De relatie lijdt hier meestal onder omdat er een gebrek aan communicatie is en er meer agressie ontstaat als gevolg van de stress, het gebrek aan intimiteit, ontstane financiële problemen en mishandeling (fysiek of mentaal of zelfs beide). Het is zeer aannemelijk dat de partner, en ook eventuele kinderen, mede afhankelijk raken of de verslaving faciliteren en zich niet realiseren dat wat zij doen de situatie juist verergert. Het faciliteren of meewerken aan de verslaving zal deze alleen maar vergroten. Daarbij komt dat de niet-verslaafde partner zo gericht kan raken op de verslaafde dat er minder aandacht is voor eventuele kinderen die bij de relatie betrokken zijn.

Omdat zij vaak meer rollen op zich nemen dan zij aankunnen, raken de niet-verslaafde partners meestal overwerkt en gestrestst. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor een betrokken kind. Door al deze rollen op zich te nemen, is de niet-verslaafde partner ook de persoon die de kinderen moet corrigeren, de regels opstelt en moet uitleggen dat er niet genoeg geld is voor bijvoorbeeld eten of speelgoed. Een kind begrijpt wellicht niet wat de niet-verslaafde op zich heeft genomen, en zal daarom juist die persoon de schuld zullen geven van alle problemen die zijn ontstaan.

Behandeling voor Kinderen en Niet-verslaafde Partners

Zoals het voor de verslaafde van het grootste belang is dat deze hulp krijgt, is het net zo belangrijk dat betrokken kinderen en niet-verslaafde partners ondersteuning krijgen.

Kinderen van verslaafden kunnen enorm geholpen zijn door educatieve programma’s te volgen of groepssessies bij te wonen die speciaal voor kinderen en tieners beschikbaar worden gesteld, zoals Al-Anon en Alateen. Professionele hulp, bijvoorbeeld counseling of therapie kunnen ernstige problemen helpen voorkomen, welke het betrokken kind als gevolg van de verslavingssituatie kan ontwikkelen.

Er zijn psychiaters die gespecialiseerd zijn in het omgaan en behandelen van kinderen van alcoholisten. Zij zijn in staat om mogelijke problemen die de betrokken kinderen ervaren, vast te stellen en behandelen. Deze specialisten zullen hen onder andere helpen te begrijpen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de het alcoholmisbruik van hun ouders.

Echtgenoten of partners van alcoholisten kunnen ook veel baat hebben van het bijwonen van groepssessies zoals die van Al-Anon. Deze groepen helpen individuen in contact te komen met anderen die vergelijkbare situaties doormaken.

Door over ervaringen uit te wisselen en over situaties te praten, kan men behalve adviezen ook steun ondervinden en technieken ontwikkelen om een sterkere persoon te worden. Tevens kan counseling of therapie zinvol zijn bij het stellen van een diagnose en de behandeling van depressie, angsten, stress en de effecten van psychische of mentale mishandeling.

Behandeling voor de Alcoholist

Elk kind of elke partner zou beslist dankbaar zijn als hun naaste geholpen zou zijn door hen eenvoudigweg te vragen te stoppen met drinken. Helaas is het in de meeste gevallen niet zo simpel. De alcoholist moet zelf hulp willen. Maar wanneer zij eenmaal het besluit hebben genomen om een behandeling aan te gaan voor hun alcoholverslaving, zal het hele gezin aan het genezingsproces kunnen beginnen.

Het behandelen van gezinnen, of hele families, is complex en heeft tijd nodig, moet ondersteuning krijgen van alle betrokkenen en vergt behoorlijke kracht. Door de behandeling aan te gaan, zullen alle betrokken in staat zijn om de kwaliteit van leven sterk te verbeteren.

Heeft u een naaste of geliefde die er klaar voor is om een behandeling voor zijn of haar alcoholisme aan te gaan? Als dat het geval is, neemt u dan vandaag nog contact op met The Cabin Chiang Mai. Wij kunnen uw moeder, vader, man, vrouw, partner, zoon, dochter, vriend of vriendin van de behandeling voorzien die zij nodig hebben om hun verslaving te overwinnen en weer controle te krijgen over hun leven.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.