Trauma en Verslaving

Trauma en Verslaving

Behandeling van co-voorkomende aandoeningen: trauma en verslaving aanpakken bij The Cabin Nederland

Verslaving en trauma gaan vaak gepaard. Sterker nog, het komt vaak voor dat een verslaving is gekoppeld aan trauma-gerelateerde angst. Uit de Current Psychiatry Reports Journal blijkt dat mensen die een behandeling zoeken voor een verslaving in meer dan 50% van de gevallen passen binnen de criteria voor diagnose voor Post-traumatische stress-stoornis (PTSS).

Gezien het feit dat er goed onderbouwd bewijs is dat de verslaving en trauma vaak gekoppeld zijn, is het ten gunste van de doeltreffendheid belangrijk dat verslavingszorg beide componenten aanpakt, wanneer beide aanwezig zijn. Het lijkt logisch dat de meeste – indien niet alle – behandelcentra dit in acht nemen bij het ontwikkelen van hun programma’s. Echter, dit veelzijdige model wordt nog niet veel gebruikt bij conventionele therapie en behandeling van beide aandoeningen tegelijk is een relatief nieuwe aanpak.

De Cabin Nederland loopt voorop met deze aanpak, waarbij een zeer effectief, gespecialiseerd co-behandelingsprogramma wordt aangeboden. Het oplossen van trauma en verslavend gedrag verstoort vele van de triggers die anders een terugval hadden kunnen veroorzaken – waardoor herstel zoveel stabieler wordt.

Trauma en PTSS: Wat zijn het?

Trauma – wat “gewond” betekent in het Grieks – is gekenmerkt door psychologische schade die optreedt als gevolg van een destabiliserend, diep schrijnend evenement. Traumatische gebeurtenissen worden over het algemeen ervaren als een bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gevoel van controle van een persoon. Vaak zijn deze gebeurtenissen gevaarlijk of zelfs levensbedreigend, maar dat hoeven zij niet te doen. De drempel voor trauma is intern, dat wil zeggen dat of iets gedefinieerd wordt als trauma afhankelijk is van de persoon en zijn of haar vermogen om met de emoties om te gaan die worden veroorzaakt door een specifieke ervaring. Sterker nog, een evenement kan kwalificeren als traumatisch, zolang het een gebeurtenis is die verstorend of pijnlijk is voor de persoon die het ervaart.

Voornamelijk intens traumatische ervaringen, of welke niet goed zijn verwerkt kunnen zich in de loop der tijd ontwikkelen in een aanhoudende, door trauma veroorzaakte stoornis, genaamd PTSS. PTSS profileert zichzelf op verscheidene manieren. De volgende lijst bevat veel voorkomende symptomen:

 • Langdurige, aanhoudende angst bij confrontatie met een trigger
 • Zich niet kunnen concentreren
 • Slaapstoornissen
 • Terugtrekking uit vertrouwde omgevingen om triggers te vermijden
 • Flashbacks of nachtmerries
 • Destructief, onverantwoordelijk gedrag
 • Emotionele schommelingen
 • Paranoia

Het is belangrijk om op te merken dat al het bovenstaande normale reacties zijn op een traumatisch evenement. Echter, normaal verzwakken traumatische associaties in de loop der tijd en nemen symptomen af. Het is wanneer zij aanhouden en voortdurend disruptief zijn op de lange termijn dat een trauma zich ontwikkelt in PTSS.

Trauma wordt in grote lijnen ingedeeld in drie afzonderlijke groepen:

‘Big T’ Trauma of Shock Trauma

‘Big T’ Trauma wordt veroorzaakt door extreem verstorende, stressvolle of schokkende ervaringen. Dit soort trauma ontwikkelt zich vaak als gevolg van het uit de eerste hand ervaren van een uiterst schrijnend evenement, maar kan ook worden aangespoord door het zijn van een getuige van een dergelijk evenement. Voorbeelden van ervaringen die een ‘Big T’ Trauma kunnen veroorzaken zijn ernstige ongelukken, natuurrampen, gewelddadige mishandeling of rouw.

‘Small T’ Trauma

Trauma hoeft niet altijd te ontstaan uit een ogenschijnlijk wereldschokkende gebeurtenis. Soms zijn het de kleine dingen die een dramatische emotionele impact hebben.
Enkele voorbeelden van ‘small t’ traumatische gebeurtenissen zijn:

 • Het beëindigen van een vriendschap
 • Ouderlijke scheiding
 • Gepest worden
 • Een baan verliezen
 • Naar een nieuwe school gaan
 • Rouwen om een huisdier

Deze gebeurtenissen worden soms weggewuifd door anderen, omdat zij de emotionele gevolgen voor de persoon die het uit eerste hand ervaart (of hier getuige van is) niet begrijpen. Helaas heeft dit de neiging om de emotionele schade van de lijder alleen maar te verergeren.

Complexe trauma

Complexe trauma kan zowel ‘small t’ en ‘Big T” trauma omvatten. Deze trauma’s worden ook gelabeld als ‘complex’ vanwege hun context. Gebeurtenissen die een complex trauma oproepen zijn veelal langdurig, herhaaldelijk of cumulatief en kunnen ook exclusief optreden binnen bepaalde relaties, in bepaalde omstandigheden of tijdens specifieke ontwikkelingsstadia.

Enkele voorbeelden van complexe trauma-veroorzakende gebeurtenissen zijn:

 • Kindermishandeling
 • Uitbuiting op werk
 • Herhaaldelijk getuige zijn van huiselijk geweld
 • Doorlopende militaire inzet

De relatie tussen verslaving en trauma

De relatie tussen verslaving en trauma zijn ontegenzeggelijk. Wanneer reeds bestaande copingmechanismen de aanhoudende, terugkerende angst en verontrustende gedachten die soms worden opgevolgd door emotioneel turbulente ervaringen niet kalmeren, kiezen veel mensen voor drugs of alcohol om de leegte te vullen. Indien gezondere copingstijlen niet worden gevonden, kan een afhankelijkheid van middelen – en zodoende een verslaving – zich ontwikkelen. Deze relatie bestaat ook andersom. Degenen die worstelen met een verslaving hebben meer kans om te worden blootgesteld aan trauma-inducerende ervaringen door de intrinsieke instabiliteit in hun leven, wat een vicieuze cirkel veroorzaakt.

Degenen die een behandeling ondergaan voor hun verslaving zonder ook de onderliggende trauma aan te pakken hebben een veel grotere kans op een terugval, omdat zij slechts een beginnetje van hun afhankelijkheid hebben teruggewonnen. Dit betekent dat zij zich in een kwetsbare positie bevinden wanneer zij worden geconfronteerd met een trauma-gerelateerde trigger. Zonder een gezonde copingstijl te hebben ontwikkeld bij het gebrek aan hun middel naar keuze, kan wanhoop volgen – en oude gewoonten kunnen als gevolg hiervan opwellen. Om te voorkomen dat dit gebeurt, is het essentieel dat zowel de trauma en de bijbehorende trauma-gerelateerde triggers samen worden aangepakt.

Trauma en verslaving effectief behandelen: The Cabin Nederland integratieve benadering

The Cabin Nederland pakt zowel de verslaving en de trauma tegelijk aan met een combinatie van zeer effectieve, holistische behandelmethoden. De behandeling bestaat uit toonaangevende verslavingsbehandelingsregelingen, samen met de volgende technieken:

 • Trauma Release Exercise (TRE) yoga maakt gebruikt van beweging – specifiek schudden en vibreren – om lastige herinneringen te verwerken. Deze methode laat opgebouwde spierspanning loskomen en gidst het geleidelijk terug naar een gebalanceerde staat.
 • Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) assisteert op een gezonde manier bij het opnieuw verwerken van traumatische herinneringen door ze te verplaatsen uit hun actieve, terugkerende denkpatronen naar de langetermijnopslag. Dit wordt bereikt door middel van bilaterale oogbewegingen. Deze methode werkt snel: er is aangetoond dat zo weinig als acht zittingen effectief zijn voor het verbeteren van PTSS-symptomen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) werkt door het veranderen van gedrag en denkpatronen die onaangepaste coping-mechanismen en verslavende neigingen bestendigen. The Cabin Nederland heeft een op trauma gericht CBT-model ontwikkeld dat trigger-herkenning en anticipatievaardigheden integreert. evenals alternatieve coping-mechanismen.

Kies The Cabin Nederland voor de co-behandeling van verslaving en trauma

Het in het Westen opgeleide, internationaal erkende team bij de faciliteit The Cabin Nederland Chiang Mai heeft een ruime ervaring in het sturen van de complexe relatie tussen verslaving en trauma. Jouw behandelprogramma zal deskundig worden ontwikkeld en aangepast voor jou om jouw verslaving en trauma tegelijk aan te pakken, wat jou de best mogelijke kans geeft op een stabiel herstel zonder kans op een terugval.

Bij The Cabin Nederland is jouw privacy onze prioriteit. Wij begrijpen dat jouw reis naar herstel een privé-aangelegenheid is, en wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat jouw identiteit vertrouwelijk wordt behandeld.

Neem vandaag nog contact op met The Cabin Nederland om aan jouw herstel te beginnen op de juiste voet.

Zoek Nu Hulp

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende evaluatie, om jouw omstandigheden te bespreken en hoe wij jou kunnen helpen. Neem een stap richting het terugkrijgen van jouw leven. Vul het beknopte formulier rechtsbovenaan , deze pagina, of bel ons direct op nummer +66 20 385 469

Bel Ons Nu
+66 20 385 469

Zoek Nu Hulp

 • Geldig nummer Ongeldig nummer
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Download Onze Brochure

Wat is Verslaving?

Bekijk Onze Video

Back to Top