Gebruikersovereenkomst – The Cabin Nederland

Gelieve het onderstaande informatie zorgvuldig te lezen.

1. Voorwaarden

Bij het gebruik van deze website gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en -Condities, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en u gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle van toepassing zijnde lokale wetten. Indien u hier niet mee akkoord gaat, is het gebruik van of de toegang tot deze site verboden. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruiks Licentie

Het is toegestaan om tijdelijk een kopie van het materiaal (informatie of software) op The Cabin Chiang Mai’s website voor uitsluitend persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te downloaden.
Dit is licentietransfer, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie is het niet toegestaan om:

  • Materialen te wijzigen of te kopiëren;
  • De materialen voor commerciële doeleinden te gebruiken, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • Te proberen de software te decompileren of om te zetten op de website van The Cabin Chiang Mai;
  • Enige auteursrechten of andere eigendomsrechten notaties van de materialen te verwijderen; of
    de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen op een andere server te kopiëren .

Deze licentie zal automatisch beëindigd worden indien u deze beperking schendt en mag op ieder moment  beëindigd worden door The Cabin Chiang Mai. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of na  beëindiging van deze licentie, moet u de gedownloade materialen die in uw bezit zijn vernietigen, zowel in electronisch als gedrukt formaat.

3. Vrijwaring

De materialen op de website van The Cabin Chiang Mai worden getoond “zoals het is”. The Cabin Chiang Mai geeft geen garanties, uitdrukkelijk of geïmpliceerd, en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief zonder beperkingen, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet- inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten. Bovendien garandeert The Cabin Chiang Mai niet, of doet geen uitspraken met betrekking tot de juistheid, waarschijnlijke resultaten, betrouwbaarheid van het gebruik van materialen op zijn Internet website of die  anderszins verband houden met zulke materialen op websites die gelinkt zijn aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal The Cabin Chiang Mai of zijn leveranciers aansprakelijk worden gehouden voor schade (inclusief, zonder beperkingen, schade door verlies van data of gegevens of winst, of schade opgelopen door het onderbreken van de bedrijfsvoering) die voortkomt uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op de The Cabin Chiang Mai’s Internet site, zelfs als The Cabin Chiang Mai of een gevolmachtigde van The Cabin Chiang Mai mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht is van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Omdat sommige jurisdicties geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Fouten

De materialen die op de website van The Cabin Chiangmai verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten vertonen. The Cabin Chiang Mai garandeert niet dat enige materialen op zijn website accuraat, compleet of recent zijn. The Cabin Chiang Mai mag veranderingen aanbrengen aan de materialen op de website op elk moment, zonder mededeling. The Cabin Chiang Mai doet echter geen enkele toezegging om de materialen te updaten.

6. Links

The Cabin Chiang Mai heeft niet alle links naar zijn Internet website nagekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke links. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van The Cabin Chiang Mai over deze site. Het gebruik van zo’n website link is de gebruiker’s eigen risico.

7. Website Gebruiksvoorwaarden

The Cabin Chiang Mai kan deze termen herzien voor zijn website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Bij gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn aan de geldende versie van deze bepalingen en voorwaarden van gebruik.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot The Cabin Chiang Mai’s website wordt geregeld door de wetten van Thailand, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Back to Top