Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden

Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden

Het kiezen van een alcohol- of drug rehabilitatie kliniek kan een overweldigende aangelegenheid zijn. Met het enorme aanbod van behandelings opties die allen hun meerwaarde verkondigen, en het meestal korte tijdsbestek waarin de verslaafde bereidwillig is om rehabilitatie te overwegen, kan het haast het makkelijkst lijken om een willekeurige kliniek te kiezen.

Echter, wanneer men de tijd neemt om de beschikbare opties tegen elkaar af te wegen en een kliniek te kiezen welke een kwalitatief hoogwaardige behandeling biedt, waarbij persoonlijke behoeften en voorwaarden in acht worden genomen, zal de slagingskans van de behandeling enorm toenemen.

Het eerste besluit zal er uit bestaan of u een volledige opname nodig heeft of juist buiten de kliniek zal verblijven. Over het algemeen is het zo dat, hoe langer en hoe ernstiger het misbruik van drugs of alcohol is geweest, des te langer en intensiever de behandeling zal moeten zijn.

Intramurale vs. Ambulante Alcohol en Drugs Rehabilitatie

Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden
Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden

Intramurale Behandeling

Bij een intramurale behandeling wordt de aan drugs of alcohol verslaafde een rehabilitatie programma binnen een kliniek aangeboden. Het zorgt voor een veilige, stabiele omgeving waarbinnen cliënten zich volledig op het herstel van de verslaving kunnen richten. Eenmaal opgenomen in de kliniek, verblijft men voor 30 tot 90 dagen voor behandeling en leert men over de ‘aandoening’ die verslaving heet. Tevens worden onderliggende problemen aangepakt en de patiënt ontwikkelt vaardigheden om een drugs of alcohol vrij leven te leren leiden.

Sommige verslavingen, waaronder alcoholisme, vereisen detoxificatie onder medisch toezicht, wat door vele intramurale behandelingscentra wordt aangeboden. Na de fysieke detoxificatie, zullen patiënten direct  worden opgenomen in een programma dat het psychologische aspect van de verslaving aanpakt.

Een op zichzelf staande fysieke detoxificatie, leidt zelden tot een lange termijn herstel, het is daarom absoluut noodzakelijk dat de behandeling daarna wordt voortgezet.

Er bestaat een ruime variatie aan intramurale behandelingscentra welke verschillende specialismen aanbieden, ook de lengte van de behandelprogramma’s en wijze van behandeling zal verschillen.

Gezien het feit dat de opname in een alcohol en drugs rehabilitatiecentrum kostbaar kan zijn, is het verstandig om een verslavingsbehandeling in het buitenland te overwegen.

Vanwege lagere vaste lasten, kunnen centra zoals The Cabin in Chiang Mai Thailand een behandeling van de hoogste kwaliteit aanbieden terwijl de faciliteiten veel minder zullen kosten. Dit betekent dat het heel goed mogelijk is, dat de verslaafde zich een langer verblijf kan veroorloven waardoor de kansen op een lange termijn herstel aanzienlijk vergroot worden.

Een bijkomend voordeel van een behandeling in het buitenland is dat de verslaafde zich ver van de zogenaamde verslavings ‘triggers’ zal bevinden. Dit geeft de patiënt de gelegenheid om de vaardigheden te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor een succesvol herstel tegen de tijd dat men naar huis terug keert.

Ambulante Behandeling

Intensieve ambulante drugs en alcohol rehabilitatie bestaat uit het deelnemen aan een behandelings programma van slechts 2 tot 4 uur per dag. Daardoor kunnen cliënten meestal hun normale dagelijkse activiteiten voortzetten en elke avond naar hun eigen huis terug keren.

Ambulante behandeling biedt flexibiliteit en is vooral geschikt voor verslaafden met een hoog niveau van maatschappelijk functioneren, wat wil zeggen dat zij nog niet alles zijn verloren, maar dat de verslaving wel significant impact heeft op de kwaliteit van leven en relaties.

Hoewel ambulante rehabilitatie programma’s enkele aspecten van het 12 stappen systeem kunnen bevatten, is het niet zo dat deze programma’s vergelijkbaar zijn met het simpelweg bijwonen van AA-bijeenkomsten.  Ambulante behandelingscentra verstrekken intensieve therapeutische interventie welke de cliënt zal helpen om de onderliggende oorzaken van de verslaving aan te pakken terwijl zij tevens nieuwe vaardigheden opdoen om een verslavingsvrij leven te leiden.

Ambulante rehabilitatie heeft vele voordelen, maar is lang niet geschikt voor iedereen; vooral niet voor diegenen wiens verslaving zeer ernstig is en detoxificatie behoeft. Ook voor verslaafden bij wie chronische terugval is voorgekomen, is ambulante rehabilitatie niet geschikt.

Niet alle rehabilitatie programma’s en centra, of het nu gaat om intramurale of ambulante zorg, zijn hetzelfde. Het is daarom belangrijk om alle opties te overwegen en aanvullende informatie te verzamelen. Het in acht nemen van de volgende factoren, zal helpen om het best mogelijke besluit te nemen;

Bepalende Factoren bij het kiezen van een Rehabilitatiecentrum

Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden
Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden
Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden
Hoe de Beste Rehab Kliniek te Vinden

1. Heeft u daadwerkelijk detoxificatie onder medisch toezicht nodig?

Detoxificatie onder medisch toezicht is noodzakelijk wanneer het lichaam een fysieke afhankelijkheid heeft ontwikkeld met betrekking tot alcohol of drugs. Bij sommige ernstige verslavingen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden die tot medische complicaties kunnen leiden, en in sommige gevallen zelfs tot de dood. In die gevallen is het noodzakelijk dat men afkickt onder medische begeleiding. Het is dus van belang dat men nagaat welke detoxificatieprocessen het potentiele behandelcentrum toepast. Vraagt u er simpelweg naar!

2. Welke typen verslavingen behandelt het centrum?

Er zullen centra zijn die een breed spectrum behandelen, anderen zullen juist meer gespecialiseerd zijn op het gebied van specifieke verslavingen. Indien u worstelt met een drugs verslaving, heeft het natuurlijk niet de voorkeur dat u zich aansluit bij een centrum dat vooral alcohol verslavingen behandelt. Dit is in het bijzonder van belang wanneer u te maken heeft met dwangmatige gedragsverslavingen. U bent er dan bij gebaat een centrum te kiezen dat ervaring heeft met het behandelen van eet-, seks-, gok- en andere gedragsverslavingen.

3. Op welk type cliënten richt het centrum zich?

Veel programma’s zijn individueel, maar sommigen zullen ook groepstherapie aanbieden alsook behandelingen die zich richten op verschillende bevolkingsgroepen. Denkt u daarbij aan LGBTQ, hooggeplaatste managers en geslachts- of cultuur specifieke services.Vraagt u zichzelf af of u zich kunt identificeren met een bepaalde groep en of het zinvol is om een behandeling te kiezen welke zich specifiek richt op een dergelijke groep.

4. Wat is de behandelmethode en is deze wetenschappelijk onderbouwd?

Een van de meest belangrijke factoren om in overweging te nemen, is het type behandeling welke door het rehabilitatiecentrum wordt gebruikt. De behandeling moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, wat betekent dat de behandelingsmethoden zijn bestudeerd en het is bewezen dat ze werken. Behandelingen zouden voor een groot deel van de tijd in individuele counseling als ook in groepsverband moeten plaatsvinden.Iedereen ervaart een verslaving anders, dus hoe meer een programma op u als individu is afgestemd, hoe beter het voor u zal zijn. Vraagt u bijvoorbeeld na hoe een dagprogramma er normaal gesproken uit ziet. Dit zal u helpen om te bepalen in hoeverre een en ander op uw specifieke behoeften wordt afgestemd.Zijn er bijvoorbeeld verschillende opties als het gaat om groeps- en individuele activiteiten zodat wordt voorzien in ieders verschillende behoeften en voorkeuren?

5. Is er een Gezins Programma?

Een verslaving treft het hele gezin, en soms de hele familie. Behandelprogramma’s die ook daar aandacht aan besteden en een specifiek familie component bevatten, hebben bewezen betere resultaten. Tegenwoordig is het zo dat vele van de betere klinieken gezinsprogramma’s aanbieden, met verschillende niveaus van betrokkenheid van de individuele familieleden. Vraagt u de kliniek die u op het oog heeft daarom of zij hiervoor een apart tarief vragen of dat een dergelijk programma deel uit maakt van het totale behandelplan.

6. Welke Nazorg Services worden aangeboden?

De duur van verschillende behandelingen zal overal variëren. Echter, om er voor te zorgen dat een behandeling succesvol is, is het noodzakelijk dat ook op lange termijn nazorg wordt geboden. Elk hoogstaand alcohol en drugs rehabilitatiecentrum zal een begrijpelijk en degelijk nazorg programma aanbieden.

7. Heeft u behandeling voor dubbele diagnose nodig? Voorziet het centrum hierin?

Indien u lijdt aan andere mentale gezondheidskwesties, zoals depressiviteit, spanningen, angsten of wanneer u een ernstig trauma heeft ervaren, dan is het in uw belang om een rehabilitatiecentrum te kiezen welke in staat is om deze aandoeningen parallel te behandelen aan de verslaving.

8. Meet het centrum het eigen slagingspercentage?

Goede behandelprogramma’s zullen verslag leggen van het herstel proces van de patiënten. Vraagt u het centrum wanneer zij een behandeling geslaagd achten en welke statistieken zij kunnen overleggen met betrekking tot de door hen behaalde slagingspercentages!

9. Welk niveau van privacy/vertrouwelijkheid wordt in acht genomen?

Hoewel alle intramurale als ook ambulante rehabilitatiecentra er richtlijnen op na houden als het gaat om vertrouwelijkheid, vergelijkbaar met wat kan worden verwacht wanneer u medische zorg ondergaat, zullen sommige centra op dat vlak de lat hoger leggen dan anderen. Er zullen intramurale centra zijn die meer op een resort of hotel lijken, en er zijn ook ambulante centra welke geen enkel uiterlijk kenmerk vertonen welke verraadt dat het om een verslavingsbehandelingscentrum gaat; op die manier is het de keuze van de cliënt hoe zij met hun behandeling en privacy om willen gaan.Wanneer men een drugs en alcohol rehabilitatiecentrum selecteert, is het belangrijk om grondig te werk te gaan. Het is dan ook aan te raden dat er overleg met een arts of verslavingsspecialist plaats vindt om te kunnen bepalen welk niveau van behandeling noodzakelijk is.

Hoe meer de behandeling is afgestemd op uw specifieke behoeften, hoe groter de kans is dat u in een keer geneest, en u een lang gezond leven kunt leiden.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.