Blootstelling aan reclames voor alcohol kunnen ervoor zorgen dat jongeren meer drinken

Een recentelijk gepubliceerde onderzoeksronde biedt nieuwe inzichten in hoe reclames voor alcohol van invloed zijn op het drinkgedrag van jongeren. Zouden deze reclames het risico op alcoholisme als volwassenen kunnen vergroten voor jongeren?

Blootstelling aan reclames voor alcohol kunnen ervoor zorgen dat jongeren meer drinken

Sharelines

  • Voor degenen die meer alcoholreclames zagen, steeg het aantal geconsumeerde drankjes per maand exponentieel.
  • Nieuw onderzoek suggereert dat alcoholreclames meer schade aanbrengen aan jongeren dan gedacht.

Nieuw onderzoek suggereert dat blootstelling aan alcohol-gerelateerde reclames meer beïnvloedt dan merkloyaliteit. Voor minderjarige drinkers geldt hoe meer alcoholreclames zij zien, hoe meer alcohol zij op een maandelijkse basis consumeren. Gezien de correlatie tussen minderjarig drinken en een levenslange alcoholverslaving is het nu duidelijker dan ooit dat wij jongeren moeten beschermen tegen reclames die alcoholconsumptie de hemel in prijzen.

Heroverwegen hoe reclames voor alcohol het gedrag van minderjarige drinkers beïnvloedt

Een gemeenschappelijke last van adverteerders in het verleden was dat blootstelling aan reclames invloed kon hebben op de merken die minderjarige jongeren kiezen zonder van invloed te zijn op de hoeveelheid die zij drinken. Deze gedachte werd versterkt door onderzoek dat werd uitgevoerd van 1971 tot 2011. Het onderzoek toonde aan dat het aantal alcoholreclames in de VS steeg met 400% tijdens die periode, terwijl het percentage van drinkende mensen hetzelfde bleef.

Maar deze meer recente onderzoeksronde vertelt een ander verhaal. Volgens hoofdonderzoeker Timothy Naimi zeiden critici in het verleden “Natuurlijk, reclames beïnvloeden de merken die minderjarige drinkers kiezen, maar niet of zij wel of niet drinken, of hoeveel zij drinken in totaal.” Zijn onderzoek suggereert echter dat de gevolgen groter zijn dat gedacht.

Wordt je alcoholgebruik uit uw controle

De onderzoekers bepaalden de blootstelling aan ‘adstock units’ van jongeren. Dit is slechts een manier om de mate van de blootstelling aan advertenties van merken te kwantificeren. Onderzoekers hebben ontdekt dat minderjarige drinkers die geen alcohol-gerelateerde adstock units hadden gezien gemiddeld 14 alcoholische drankjes per maand consumeerden. Dit vormt een basislijn voor de hoeveelheid alcohol die jongeren misschien consumeren zonder druk van adverteerders.

Degenen die 300 adstock units hadden gezien consumeerden gemiddeld 33 alcoholische drankjes per maand. Voor degenen die meer dan 300 units zagen, steeg het aantal geconsumeerde drankjes per maand exponentiaal, waarbij velen in deze categorie ruim 200 drankjes per maand consumeerden.

Hoe vroege blootstelling aan alcoholreclames kan leiden tot een levenslange verslaving

Er is tal van bewijs dat suggereert dat pubers die drinken meer geneigd zijn om te worstelen met een verslaving als volwassene. Bijvoorbeeld, een onderzoek ontdekte dat negen van de tien volwassenen met een middelenverslaving begon met het gebruik van middelen voor hun 18e levensjaar. Hetzelfde onderzoek toonde ook aan dat een op de vier volwassenen die voor hun 18e levensjaar begonnen met het gebruiken van een verslavend middel, verslaafd was. Vergelijk dit met de een op 25 verslaafde volwassenen die begonnen met het gebruik van het middel nadat zij 21 jaar waren.

Dit toont duidelijk het belang van het beperken van blootstelling aan alcohol voor jongeren aan. Indien blootstelling aan reclames jongeren beïnvloedt om meer te drinken, dan neemt ook het risico op worstelen met alcoholisme als volwassene toe.

Voor ouders en degenen die betrokken zijn bij verslavingszorg voor jongeren is dit een serieus probleem. Manieren vinden om de blootstelling aan alcohol-gerelateerde reclames te beperken kan enorm helpen bij de bescherming tegen het uiteindelijk ontwikkelen van een verslaving.

Reclames voor alcohol reguleren in de 21e eeuw

Reclames voor alcohol worden de afgelopen decennia een steeds serieuzer probleem. De World Health Organisation (WHO) heeft duidelijk gezegd dat de promotie en reclame van alcohol moet worden gereguleerd. En in 2005 stelde WHO Euro Region een kader in voor een alcoholbeleid dat vijf ethische principes omvat:

  1. Iedereen heeft het recht op een familie, gemeenschap en werkleven waarin hij wordt beschermd tegen de negatieve gevolgen van alcohol – ongelukken, geweld, enz.
  2. Iedereen heeft het recht op toegang tot onpartijdig onderwijs en informatie gerelateerd aan de gevolgen van alcoholconsumptie voor families, de volksgezondheid en de maatschappij in het algemeen.
  3. Pubers en kinderen hebben het recht om op te groeien in een omgeving die beschermd is tegen de negatieve gevolgen van alcoholconsumptie en – waar mogelijk – de promotie van alcoholische dranken.
  4. Iedereen heeft het recht op toegang tot behandeling en zorg gerelateerd aan de gevaarlijke of schadelijke consumptie van alcohol.
  5. Degenen die alcohol niet kunnen of zouden moeten consumeren in verband met gezondheidsrisico’s of andere redenen hebben het recht om beschermd te worden tegen druk om te drinken.

In een groot deel van de wereld wordt het publiek zich bewust van het risico dat reclames voor alcohol met zich meebrengen voor de maatschappij. Echter, tegelijkertijd bevinden we ons in een tijdperk waarin het veel moeilijker is om te bepalen wie er wordt blootgesteld aan specifieke soorten reclame.

Zoek Nu Hulp

Bijvoorbeeld, het reguleren van tv-reclames in relatie tot welk tijdstip op de dag zij worden uitgezonden en op welke kanalen zij verschijnen is relatief duidelijk. Maar internetadvertenties verschijnen veel vrijer op socialmediaplatformen en verschillende websites. Reclames zoals deze hebben vaker minderjarige drinkers als doelwit – met relatief weinig gegevens bij de hand omtrent wie ze precies bekijkt.

Gespecialiseerde alcoholverslavingszorg voor jonge mannen

The Cabin Edge biedt zeer gespecialiseerde drugs- en alcoholrehabilitatie voor jonge mannen. Ons revolutionaire programma was ontworpen om veel meer te doen dan alleen jonge mannen helpen bij het verslaan van hun alcoholverslaving. Het helpt om nieuwe perspectieven bij te brengen voor het leven door hen te laten meedoen met intens fysieke activiteiten, avontuur en sociale verantwoordelijkheid, wat helpt om de basis te leggen voor een rijker, meer betekenisvol leven. Neem vandaag nog contact op met The Cabin Netherlands om meer te leren.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.