Alcoholisten en Relaties, Problemen Voor de Partner

Schattingen suggereren dat 1 op de 3 mensen een naaste heeft die alcohol misbruikt of zelfs aan alcohol verslaafd is. Deze ‘naasten’ zijn vaak ook iemands echtgenoot, partner, vriend of vriendin.

Het effect van alcoholisme binnen een relatie kan extreem beschadigend, stressvol en chaotisch zijn. Het leren hoe om te gaan met een aan alcohol verslaafde partner kan een opluchting zijn. Het kan bovendien als troostend worden ervaren om te weten dat er over de hele wereld vele anderen in een vergelijkbare situatie verkeren.

Alcoholisten en Relaties, Problemen Voor de Partner

De term ‘alcoholistische partner’ wordt hier gebruikt als algemene term, welke ook betrekking kan hebben op een echtgenoot, echtgenote, verloofde, vriend of vriendin.

Schattingen suggereren dat 1 op de 3 mensen een naaste heeft die alcohol misbruikt of zelfs aan alcohol verslaafd is. Deze ‘naasten’ zijn vaak ook iemands echtgenoot, partner, vriend of vriendin.

Het effect van alcoholisme binnen een relatie kan extreem beschadigend, stressvol en chaotisch zijn. Het leren hoe om te gaan met een aan alcohol verslaafde partner kan een opluchting zijn. Het kan bovendien als troostend worden ervaren om te weten dat er over de hele wereld vele anderen in een vergelijkbare situatie verkeren.

Lichamelijke and Psychologische Problemen

De alcoholist loopt het risico om zowel lichamelijke als psychische problemen te ontwikkelen; het huwelijk maar ook de relatie met andere mensen die betrokken zijn bij het leven van de alcoholist, kan significant worden aangetast. Het hebben van een alcoholistische partner kan voor overige familieleden het risico met zich meebrengen dat zij ook traumatische en soms langdurige psychische problemen ontwikkelen.

Vaker wel dan niet, moet de ‘niet alcoholistische partner’ extra zorgtaken uitvoeren voor de verslaafde partner; zo moeten ze bijvoorbeeld de werkgever bellen om hun partner ‘ziek’ te melden en er voor zorgen dat het naar anderen toe lijkt alsof alles in ‘gewoon’ is. De alcoholistische partner zal excuses verzinnen en iedereen om zich heen beschuldigen voor het alcohol misbruik.

Helaas is het vaak zo dat in gevallen waar kinderen bij betrokken zijn, zij het gedrag dat de alcoholist vertoont, gaan kopiëren.

Regelmatig groeien deze kinderen op met verschillende problemen en worden vaak zelf ook alcoholist.

De Effecten van de Relatie Problemen

Wanneer er binnen een relatie alcohol misbruik plaats vindt, zijn er vaak stress-gerelateerde gevoelens.

In relaties waarin één of zelfs beide partners alcoholist zijn, worden hogere stress niveaus gerapporteerd dan wanneer gekeken wordt naar individuen die zich niet in een relatie bevinden waarin alcohol misbruik plaatsvindt.

Agressie

Het hebben van een gezonde en bevredigende relatie is sterk gerelateerd aan het vermogen van het paar om effectief te communiceren. Overmatig alcohol gebruik wordt geassocieerd met meer negatieve en vijandige communicatie, waardoor de relatie meer ontvankelijk is voor spanningen en agressie.

Dagelijkse Verantwoordelijkheden

Het vermogen van een alcoholist om bij te dragen aan de dagelijkse verantwoordelijkheden is meestal sterk gereduceerd. Dit onvermogen veroorzaakt veel stress en ongelukkige gevoelens voor de niet-alcoholistische partner. Vaak lijdt de relatie ernstig als gevolg van het feit dat de alcoholist weinig tot niets gedaan krijgt, of niets correct gedaan krijgt.

Communicatie Problemen

Probleemoplossend vermogen neemt af

Paren waarbij een partner alcoholist is, hebben in het algemeen minder het vermogen om problemen op te lossen dan andere paren die niet te maken hebben met alcohol misbruik.

Meestal is dit omdat zij de drang verliezen om hun problemen op te lossen, omdat de verwachting kan bestaan dat elke vorm van communicatie negatief uit zal pakken en de alcoholistische partner de ander zal beschuldigen van alle problematiek.

Negatieve Communicatie

In relaties waar een persoon alcohol misbruiker is, is de communicatie vaak negatief en beschadigend; zo gebeurt het vaak dat de alcoholist de andere partner bekritiseert, beschuldigt en zich zelfs schuldig laat voelen voor de verslaafde en het drankmisbruik.

Dit soort negatieve communicatie ontmoedigt doorgaans elk probleem oplossend initiatief, open discussies en positieve aanmoediging.

Persoonlijkheid Kenmerken

De persoonlijkheid van een alcoholist kan de communicatie ook beïnvloeden. Dit is omdat de partner welke aan de verslaving lijdt, zich doorgaans minder bewust is van wat er speelt, zich minder tactvol opstelt, zich gespannen kan voelen en ook in algemene zin meer gevoelig is.

Effect op de Hersenen

Wetenschappers zijn er van overtuigd dat het effect van alcohol op de hersenen kan bijdragen aan negatieve communicatie in welke vorm van relatie dan ook, inclusief die met de levensgezel.

Dat komt omdat alcohol het interpretatie vermogen van de verslaafde beschadigt, waardoor ze vaak verkeerd begrijpen wat de ander nu precies zegt of bedoelt. Vaak interpreteren ze de zaken op een zeer negatieve manier en reageren ze daarom verbaal agressief en met negatieve emoties op hun partner.

Alles en Iedereen Lijdt

Wanneer het alcoholisme de verslaafde overmand, overmand het ook het leven en het communicatievermogen van de verslaafde. Ook andere belangrijke zaken lijden onder het alcohol misbruik; zoals financiën, intimiteit en mogelijk verwaarlozen zij zelfs hun kinderen. Uiteindelijk wordt het eenvoudiger om deze zaken maar helemaal niet meer te bespreken, dan om te gaan met de stress, agressie en negatieve emoties die er mee worden geassocieerd. Op de lange termijn zal dit alleen maar meer problemen opleveren voor de alcoholist en zijn of haar relaties.

Ondersteuning voor de Familie

Alcoholisme is niet iets dat alleen het verslaafde individu aangaat. Gezinnen, zelfs hele families, raken significant beschadigd.

Onderzoek toont aan dat therapie en ontmoetingen met lotgenoten zeer nuttig kunnen zijn voor mensen die leven met een alcoholist. Groepen als Al-Anon bestaan over de hele wereld en zijn een fantastische bron voor ondersteuning en advies.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.