Alcoholverslaving en alcoholafhankelijkheid zijn niet hetzelfde. Maar wat is nu precies het verschil?

“Alcoholverslaving en alcoholafhankelijkheid zijn niet hetzelfde, leggen we uit het groot het verschil in dit artikel .”

Alcoholverslaving vs. alcoholafhankelijkheid

De termen alcoholverslaving en alcoholafhankelijkheid worden vaak door elkaar gebruikt en dat kan leiden tot verwarring. Hoewel het vrij veel op elkaar lijkt zijn alcoholverslaving en alcoholafhankelijkheid niet precies hetzelfde, maar het is lastig om deze twee begrippen van elkaar te onderscheiden.

Wat is het Verschil Tussen Alcoholverslaving en Alcoholafhankelijkheid?

Alcoholmisbruik, alcoholverslaving en alcoholafhankelijkheid kunnen gezien worden als verschillende combinaties van symptomen en gedrag welke progressief optreden binnen een spectrum van dezelfde stoornis die we hieronder nader zullen bestuderen.

Alcoholmisbruik

Onder alcoholmisbruik valt veel schadelijk gedrag als binge drinken, rijden onder invloed en het drinken van alcohol ten koste van andere activiteiten. Alcoholgebruik wordt alcoholmisbruik wanneer iemand negatieve consequenties ervaart van zijn of haar drinkgedrag.

Hoewel alcoholmisbruik niet altijd leidt tot verslaving is het vaak een kenmerk van het eerste stadium van de ziekte. Met name wanneer alcoholgebruik een negatieve invloed krijgt op werk, school of sociale verplichtingen, tot roekeloos gedrag leidt zoals rijden onder invloed en wanneer iemand uiteindelijk doorgaat met drinken ondanks de gevolgen; dan gaat alcoholmisbruik al snel richting verslaving.

Alcohol verslaving.

De scheidslijn tussen alcoholmisbruik en alcoholverslaving is erg dun. Alcoholverslaving is een primaire toestand welke gekenmerkt wordt door het onvermogen om het alcoholgebruik te stoppen, ondanks de groeiende negatieve gevolgen. Oncontroleerbare behoefte aan alcohol, het overschrijden van zelf opgestelde grenzen, doorgaand gebruik ondanks de fysieke, psychologische en sociale consequenties en het onvermogen te stoppen met drinken zodra er begonnen is met drinken is allemaal gedrag dat aantoont dat er een verslaving ontstaan is.

Daarnaast kunnen er tolerantie en onthoudingsverschijnselen optreden wanneer iemand verslaafd is aan alcohol. Dit betekent dat de gebruiker steeds meer alcohol nodig heeft om hetzelfde effect te bereiken en de gebruiker kan onthoudingsverschijnselen kan krijgen wanneer hij of zij niet drinkt. Dit toont aan dat er een fysieke afhankelijkheid van alcohol aan het ontstaan is.

Alcoholafhankelijkheid.

Alcoholafhankelijkheid verwijst naar een fysieke afhankelijkheid van alcohol en wordt gekenmerkt door een tolerantie voor alcohol en onthoudingsverschijnselen. Onthoudingsverschijnselen kunnen levensbedreigend zijn en treden op wanneer zware drinkers stoppen met drinken of wanneer zij hun alcoholinname drastisch beperken. Symptomen kunnen variëren van onrust en beven tot ernstige beroertes en delirium tremens en kunnen weken aanhouden.

Het sterftecijfer van mensen die delirium tremens – een aandoening gekenmerkt door verwarring, hoge hartslag en koorts – hebben doorgemaakt, ligt ongeveer tussen de 1% en 5%. Voor chronisch zware drinkers die alcoholafhankelijk zijn kunnen de onthoudingsverschijnselen medisch gezien ernstig zijn, dus hier dient rekening mee gehouden te worden wanneer deze mensen hulp gaan zoeken om te stoppen met drinken.

Een Bredere Kijk op Verslaving vs. Afhankelijkheid

Als het gaat om alcohol kan verslaving optreden zonder dat er afhankelijkheid ontstaan is, maar alcoholafhankelijkheid staat bekend als de meest ernstige vorm van alcoholverslaving. Dit geldt niet voor alle drugs. We bekijken hieronder nog eens wat het verband is tussen afhankelijkheid en verslaving.

Verslaving kan optreden zonder afhankelijkheid.

Iemand hoeft niet noodzakelijkerwijs fysiek afhankelijk te zijn van alcohol of een andere drug om verslaafd te zijn. In deze gevallen is de verslaving psychologisch, waarbij, ook al heeft het lichaam de stof niet echt nodig, de hersenen volledig van het tegendeel overtuigd zijn en er vaak alles aan doen om dit te verkrijgen. Procesverslavingen bijvoorbeeld, zoals seks en gokken, zijn echte verslavingen hoewel er geen fysieke afhankelijkheid van een stof optreedt.

Afhankelijkheid kan optreden zonder verslaving.

Alcoholafhankelijkheid is altijd gerelateerd aan verslaving, maar bij sommige drugs, met name bij sommige voorgeschreven medicijnen, wordt fysieke afhankelijkheid beschouwd als het ontwikkelen van tolerantie en kan onthouding optreden zonder de oncontroleerbare behoeftes en ander onaangepast gedrag dat verband houdt met verslaving.

Hoe Beïnvloedt de Scheiding Tussen Afhankelijkheid en Verslaving de Behandeling?

De meeste mensen associëren alcoholisme met alcoholafhankelijkheid dat leidt tot ontkenning en zorgt ervoor dat het krijgen van een behandeling voor veel mensen moeilijk wordt. Het is zelfs zo dat het onjuiste stereotiepe beeld van een alcoholist die elke ochtend meteen begint met het drinken van alcohol en dit de hele dag volhoudt, ervoor zorgt dat veel alcoholisten zich niet laten behandelen.

Zoals hierboven vermeld, is het niet noodzakelijk om fysiek afhankelijk te zijn van alcohol om er verslaafd aan te zijn. En zelfs dan zijn er verschillende niveaus van alcoholverslaving waaronder een groep met de titel ‘hoog functionerende alcoholisten’ die van buitenaf hun leven op orde lijken te hebben, maar binnenshuis drankproblemen hebben.

Wanneer Moet U Zich Laten Behandelen voor Alcoholverslaving of Afhankelijkheid?

Omdat alcoholverslaving niet zo overduidelijk is als de meeste mensen denken, hebben veel mensen moeite te beslissen of en wanneer ze zich moeten laten behandelen. Het eerste dat u moet onthouden is dat als u twijfelt of u een alcoholprobleem heeft de kans groot is dat u het inderdaad heeft! Maar u kunt uzelf ook de volgende vragen stellen:

  1. Denkt u vaak dat u minder moet gaan drinken, maar lukt dit nooit?
  1. Vindt u het moeilijk om na een drankje ‘nee’ te zeggen tegen de volgende?
  1. Heeft uw drinkgedrag op de een of andere manier invloed op uw leven? Zoals thuisblijven van het werk vanwege een kater, het missen van familie- of sociale aangelegenheden, het veroorzaken van problemen in relaties, etc.
  1. Heeft u vaak spijt van de hoeveelheid drank die u de vorige avond gedronken heeft?

Dit zijn nog maar 4 van de 10 vragen die u zichzelf kunt stellen om erachter te komen of u verdere hulp nodig heeft van een professional met betrekking tot uw alcoholconsumptie. Indien u minimaal 3 keer ja heeft geantwoord op bovenstaande vragen is het aan te bevelen een professioneel advies in te winnen.

Het is belangrijk om een behandeling te krijgen voor alcohol bij de eerste tekenen van verslaving. Hoe eerder de behandeling begint, des te hoger is de kans op een succesvol herstel. Indien u, of iemand die u kent, een ongezonde relatie met alcohol heeft, neem dan vandaag nog contact met ons op voor een gratis gesprek zonder verdere verplichtingen.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.