Persoonlijkheid eigenschappen en kenmerken van volwassen kinderen van alcoholisten

“Alcoholisme wordt vaak beschouwd als een familie ziekte, omdat het van invloed is niet alleen de alcohol , maar ook iedereen om hem of haar. Lees meer over de effecten van alcohol heeft op vrienden en familie”

personality traits and characteristics of adult children of alcoholics

Onderzoek toont aan dat volwassen kinderen van alcoholisten, of eigenlijk kinderen die opgegroeid zijn in een alcoholistische thuissituatie, vergelijkbare persoonlijke eigenschappen vertonen wanneer zij volwassen zijn. Wanneer ze op de juiste manier gebruikt worden kunnen deze eigenschappen zeer positief zijn.

Alcoholisme wordt vaak gezien als een gezinsziekte, aangezien het niet alleen de alcoholist treft, maar ook iedereen om hem of haar heen. Het gezinsleven rondom een alcoholist kan beschreven worden in termen van disfunctioneel en onstabiel tot ernstig misbruik en kinderen in deze gezinnen ontwikkelen persoonlijke eigenschappen en gedrag gebaseerd op de vaak traumatische gebeurtenissen. ‘Volwassen kinderen van alcoholisten’ is een term die verwijst naar volwassenen die als kind opgegroeid zijn in een alcoholistisch huishouden (met alcoholistische ouders).

Door de jaren heen hebben onderzoekers en psychologen het zogenaamde “volwassen kind” fenomeen bestudeerd. Het blijkt zo te zijn dat volwassen kinderen van alcoholisten vaak dezelfde persoonlijke eigenschappen en karakterkenmerken bezitten als gevolg van hun ervaringen als kind in een alcoholistisch gezin.

10 Eigenschappen van Volwassen Kinderen van Alcoholisten

Er zijn twee populaire bronnen die de eigenschappen die volwassen kinderen van alcoholisten delen beschrijven: het boek van Dr. Jan G. Woititz: ‘Adult Children of Alcoholics’ uit 1983, en de publicatie van Tony A. uit 1978: ‘The Laundry List’. Beide auteurs hebben hun leven gewijd aan het begrijpen en helpen van mensen die opgegroeid zijn bij alcoholisten en deze bronnen zijn door velen gebruikt om zichzelf beter te begrijpen en te werken aan het herstellen van de onaangepaste eigenschappen die ze ontwikkeld hebben vanuit hun overlevingsdrang als kinderen van (een) alcoholist(en).

De ervaring van mensen met alcohol- en drugsverslaving is bij iedereen anders. De volgende eigenschappen zijn algemene eigenschappen en zullen niet op iedereen van toepassing zijn. Hoe dan ook, onderstaande 10 eigenschappen komen veel voor onder volwassen kinderen van alcoholisten.

1. Ze zijn meer bezorgd om anderen dan om zichzelf.

Als ze opgroeien in een alcoholistische thuissituatie worden kinderen vaak in een ouderrol gedrukt. Ze krijgen meer verantwoordelijkheden dan andere kinderen van hun leeftijd. Ze moeten bijvoorbeeld voor hun jongere broertjes of zusjes zorgen en soms zelfs voor hun ouders. Deze omkering van de rollen kan doorgaan tot in de volwassenheid en volwassen kinderen zullen vaak de behoeften van anderen voor die van zichzelf stellen.

2. Ze hebben moeite om projecten af te maken.

Volwassen kinderen van alcoholisten kunnen moeite hebben om dingen af te maken. In een alcoholistische thuissituatie overheerst het overleven van de chaos vaak het leren van praktische oplossingsvaardigheden waaronder het verdelen van doelen in behapbare stukken.

3. Ze denken zwart-wit.

Alles of niets denken komt vaak voor in deze groep volwassen kinderen. Ze denken in extremen en hebben moeite om het tussenliggende grijze gebied te zien. Dit denkpatroon komt voort uit het feit dat ze zich constant in een vlucht- of vechtstaat bevonden hebben; iets dat vaak voorkomt in een alcoholistisch gezin waar de spanning hoog is.

4. Ze kunnen niet goed lol maken.

Ontspannen en zorgeloos plezier maken zijn meestal niet de sterke eigenschappen van mensen die opgegroeid zijn in een alcoholistische thuissituatie. Veel kinderen van alcoholisten hebben hun vermogen om plezier te maken verloren toen ze de rol van volwassene op zich namen als kind. Ze denken misschien dat ze het niet verdienen om plezier te hebben en saboteren constant hun eigen pogingen tot plezier maken.

5. Ze beoordelen zichzelf streng.

Als er iets fout gaat in het gezin geven kinderen zichzelf vaak de schuld van het gedrag van hun ouders. Als volwassenen kunnen ze nog steeds kritisch op zichzelf zijn bij elke kleine fout en wanneer dingen wel goed gaan wordt dit vaak toegeschreven aan geluk.

6. Ze zijn constant op zoek naar bevestiging.

Volwassen kinderen van alcoholisten krijgen hun zelfwaardering door de goedkeuring van anderen. Als kinderen in een alcoholistische thuissituatie werden beloning en goedkeuring vaak onregelmatig gegeven, als ze het al kregen. In het volwassen leven kan dit tot gevolg hebben dat ze continu mensen tevreden willen stellen en de goedkeuring van anderen zoeken.

7. Ze voelen zich anders dan anderen.

Kinderen van alcoholisten denken dat niemand hun situatie zal kunnen begrijpen. Ze voelen zich anders dan andere kinderen en de isolering die ze ervaren leidt meestal tot verminderde ontwikkeling van sociale vaardigheden. Als volwassene kan het anders voelen dan anderen leiden tot depressie en onrust.

8. Ze ‘houden van’ mensen die gered moeten worden.

In het boek ‘Laundry List’ van Tony A. schrijft hij dat volwassen kinderen van alcoholisten later ook alcoholist worden, trouwen met een alcoholist of soms zelf alcoholist worden en trouwen met een alcoholist. Het komt vaak voor dat volwassen kinderen relaties met mensen aangaan die gered moeten worden, dwangmatig zijn of aan een verslaving lijden.

9. Ze voelen zich schuldig als ze voor zichzelf opkomen.

Omdat de behoeften van de verslaafde ouder altijd voor die van hen gaan leren kinderen van alcoholisten dat hun gedachten en gevoelens geen aandacht waard zijn. Als volwassene kunnen ze daarom moeite hebben voor zichzelf op te komen en vinden ze het vaak makkelijker om aan de eisen van anderen te voldoen.

10. Ze zijn zeer loyaal.

Zelfs wanneer bewezen is dat ze dat niet moeten zijn, zijn volwassen kinderen van alcoholisten zeer loyaal. Ze kunnen zelfs loyaal blijven aan ouders die afstandelijk zijn of schuldig zijn aan misbruik. Als volwassene gaan ze vaak ongezonde relaties aan waar ze in blijven hangen omdat ze zich verplicht voelen loyaal te blijven.

Veerkracht van Volwassen Kinderen van Alcoholisten

Bovenstaande eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat kinderen van alcoholisten moeilijkheden ervaren wanneer ze volwassen zijn. Ze kunnen echter ook een sterke veerkracht ontwikkelen welke een sterke persoonlijke bron tot groei kan zijn. Er zijn herstel- en ondersteuningsgroepen speciaal voor volwassen kinderen van alcoholisten om hen te helpen met de emotionele en psychische impact van het opgroeien met een verslaafde ouder waarin eigenschappen die negatief lijken te zijn omgevormd worden in sterke eigenschappen. Met hulp van een therapeut voor het identificeren en balanceren van problematische manieren van denken en gedrag kunnen veel eigenschappen van volwassen kinderen ook positief zijn, zoals hieronder:

Loyaal

Als loyaliteit gericht wordt op gezonde relaties maakt deze eigenschap volwassen kinderen tot uitzonderlijk loyale vrienden en partners.

Verantwoordelijk

Sommige mensen zeggen dat volwassen kinderen overdreven verantwoordelijk kunnen zijn. Maar als mensen leren geen verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de acties van anderen kan hun niveau van persoonlijke verantwoordelijkheid bijdragen aan hun succes.

Intuïtief

Volwassen kinderen van alcoholisten kunnen ongelooflijk intuïtief zijn; een eigenschap die ze hebben verfijnd om om te kunnen gaan met de thuissituatie.

Empatisch

Naast intuïtief kunnen volwassen kinderen empatisch, verzorgend en mededogend zijn. Ze zijn in staat om de moeilijkheden van anderen te begrijpen.

Gedreven

Als de behoefte aan perfectie in balans is en de strenge zelfkritiek wat getemd, kunnen volwassen kinderen erg gedreven zijn om dingen te bereiken en deze goed doen.

Bij de Cabin Chiang Mai bieden wij een uniek gezinsprogramma aan waarin geliefden van de cliënt deel kunnen nemen aan het verslavingsherstelproces. Dit programma helpt gezinsleden de impact die verslaving op hen en hun geliefden heeft gehad te begrijpen zodat het gezin samen kan groeien en beter kan worden.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.