George Best Zoon, Calum, reikt uit naar kinderen van alcoholisten in zijn autobiografie

“Lees meer over Calum Best, zoon van de legendarische Manchester United voetballer George Best en de impact die het leven met een alcoholische vader op zijn jeugd gehad”

calum best reaches out to children of alcoholics

Kinderen die opgroeien met een ouder die alcoholist is kunnen hier vele destructieve levenslange gevolgen van ondervinden. Calum Best, de zoon van de legendarische Manchester United voetballer George Best, heeft een boek geschreven over de impact van leven met een alcoholische vader in de hoop andere kinderen van alcoholisten te bereiken en een stem te geven.

Binnen de gezinnen van mensen die verslaafd zijn aan alcohol (of andere drugs) kan alle aandacht gaan naar de behoeften van de verslaafde persoon; hun verslaving gerelateerde problemen worden een gezinsprioriteit. Hierdoor kunnen de kinderen van alcoholisten zich alleen en verloren voelen omdat zij moeten omgaan met de impact van alcoholisme op het gezin.

De zoon van de populaire Manchester United en North Ireland voetballer George Best, Calum Best, die model, reality TV personality en nu ook ambassadeur van de Nationale Vereniging voor Kinderen van Alcoholisten in het Verenigd Koninkrijk is, praat hierover in zijn pas uitgebrachte autobiografie. Een boek dat ingaat op de relatie, of het gebrek hieraan, met zijn alcoholische vader die in 2005 stierf vanwege alcohol gerelateerde complicaties.

Het boek van Calum, Second Best: My Dad and Me, is bedoeld om kinderen van alcoholisten te bereiken en hen een stem te geven.

Second Best: My Dad and Me

In Second Best: My Dad and Me, vertelt Calum hoe de alcoholafhankelijkheid van zijn vader de relatie tussen zijn vader en hem verpestte. Hij laat zien hoe de fysieke en emotionele afwezigheid van zijn vader bijgedragen heeft aan zijn radeloos, wanhopig verlangen naar een echte relatie met hem. Calum onthult de positieve en negatieve kanten van zijn ervaringen en het feit dat hij nergens terecht kon met zijn woede, verwarring en schaamte.

In een bepaald deel van het boek heeft Calum het over de wonderlijke tweede levenskans van zijn vader nadat hij een levertransplantatie had gekregen in 2002. Even had Calum de hoop om de relatie met zijn vader op te bouwen waar hij altijd van gedroomd had. Helaas was zijn hoop snel vervlogen toen zijn vader opnieuw begon te drinken tot zijn dood in 2005.

Het dualisme van intense liefde en adoratie voor een ouder en de nooit eindigende verwarring, het verraden voelen en de pijn die de alcoholverslaving van een ouder teweeg kan brengen komt duidelijk naar voren in Calums beschrijving van de relatie met zijn vader. Een gevoel dat over het algemeen ervaren wordt door kinderen van alcoholisten.

Helaas zijn deze kinderen, ondanks dat ze de schadelijke gevolgen van alcoholafhankelijkheid zien bij hun ouders, eerder geneigd te gaan drinken. Calum is zich er bijvoorbeeld van bewust dat hij ook de neiging heeft om alcohol te gaan drinken en heeft zelf ook problemen gehad met alcohol gebruik.

De Invloed die Alcoholisten Hebben Op Hun Kinderen

Van het leren van wederzijds afhankelijke relatiepatronen tot het ondergaan van misbruik en verwaarlozing; de alcoholafhankelijkheid van een ouder zal hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op zijn of haar kinderen. Hoewel elke gezinssituatie anders is zijn er een aantal veel voorkomende patronen die optreden in gezinnen met alcoholisten.

1. Verwaarlozing en misbruik

De kinderen van alcoholisten hebben meer kans dat ze emotionele of fysieke verwaarlozing en andere vormen van misbruik moeten ondergaan. In het slechtste geval is deze mishandeling ernstig. Maar voor de meesten is de emotionele verwaarlozing die optreedt wanneer een ouder drinkt minder overduidelijk. In het geval van Calum had de emotionele en fysieke afwezigheid van zijn vader een diepgaande invloed op hem, ondanks dat er financieel gezien voor hem gezorgd werd.

2. Verbroken beloftes

Het houden van iemand met een verslaving leidt tot onvermijdelijke teleurstellingen, met name wanneer de persoon zich niet aan zijn of haar woord houdt. Voor de kinderen van alcoholisten kunnen deze constante teleurstellingen leiden tot levenslange problemen met betrekking tot het vertrouwen van andere mensen. Inconsistentie van ouders zorgt er ook voor dat kinderen niet duidelijk krijgen wat goed en slecht gedrag inhoudt.

3. Gespannen relaties in het gezin

Wanneer iemand een ouder heeft die aan een verslaving leidt kan dit resulteren in gespannen relaties tussen alle gezinsleden. Niet alleen de relatie tussen de ouder en het kind leidt eronder. Wanneer er verslaving in het gezin aanwezig is heeft dit invloed op de relatie tussen broers en zussen, de relatie met de grootouders en zelfs op het vermogen van het kind om relaties buiten het gezin te ontwikkelen.

4. Emotionele- en gedragsproblemen

De chaos die vaak ontstaat in het leven met een alcoholische ouder kan leiden tot emotionele- en gedragsproblemen bij de kinderen die proberen om te gaan met de onvoorspelbare situaties. Kinderen kunnen gevoelens van woede, schaamte, schuld en verwarring ervaren. Ze weten ook vaak niet waar ze terecht kunnen als ze hulp nodig hebben en hoe ze op een efficiënte manier om moeten gaan met hun emoties en de algehele situatie. Dit kan leiden tot emotionele stoornissen en vele andere problemen die ze meenemen naar de volwassenheid.

5. Wederzijdse afhankelijkheid

Wederzijdse afhankelijkheid verwijst naar ongezonde relatiepatronen die de kinderen meenemen naar de volwassenheid en leiden tot problemen met intimiteit en het vormen van gezonde, bevredigende relaties met anderen. Het op zich nemen van een rol van wederzijdse afhankelijkheid binnen het gezin is ook een veel voorkomend gevolg binnen gezinnen van verslaafden.

6. Verhoogd risico op het ontwikkelen van een verslaving

De kinderen van alcoholisten hebben meer kans om een alcohol- of andere verslaving te ontwikkelen. Ze kunnen aan de alcohol of drugs gaan om om te kunnen gaan met hun mislukte gezinsrelaties en emotionele instabiliteit dat, samen met een sterke genetische risicofactor, de familiecyclus van verslaving voort kan zetten.

Hulp en Ondersteuning Voor Kinderen Van Alcoholisten

Ondanks dat ze zich vaak alleen voelen komt er steeds meer hulp beschikbaar voor kinderen van alcoholisten omdat er meer aandacht gaat naar de uitzonderlijke en diepgaande problemen waar deze kinderen mee te maken hebben. 12-Stappen steungroepen zoals fam-anon en
al-anon teen bieden hulp en hoop aan mensen die samenleven met een alcoholist. Er zijn ook groepen voor volwassen kinderen van alcoholisten die zich richten op persoonlijk herstel van bepaalde problemen die voortgekomen zijn uit het opgroeien met een verslaafde ouder, zoals wederzijdse afhankelijkheid.

De Nationale Vereniging voor Kinderen van Alcoholisten (NACoA) is een andere geweldige organisatie die informatie en steun biedt in Amerika, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Op zijn eigen pagina van de Nacoa VK Website zegt Calcum Best: “Ik vind het zo bijzonder om een Nacoa ambassadeur te zijn. Als ik had geweten dat er iemand was met wie ik kon praten of zelfs iemand die naar me wilde luisteren zou dit me geholpen hebben de ziekte van mijn vader te begrijpen en er mee om te gaan. Ik hoop dat kinderen en jongeren het idee hebben dat ze mij om hulp kunnen vragen en dat ze zien dat dingen kunnen veranderen als je erover praat.”

Bent u een ouder die verslavingsproblemen heeft (of kent u iemand die in deze situatie zit); het heeft invloed op uw kinderen, hoe goed u ook uw best doet om ze te beschermen. Neem contact op met een verslavingsspecialist om u en uw gezin mee te nemen op weg naar het herstel van de verslaving.

Like what you read? For similar content Sign up here

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.